Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

dk-flag   se-flag

Ring til os på Tlf. 

86 82 29 00​

Autoværn

Autoværn skal sikre, at der ved uheld sker mindst mulig skade på personer og materiel, samt at følgeskaderne efter en kollision bliver så begrænsede som mulig. Det betyder, at køretøjer, der kolliderer med autoværnet skal fortsætte langs autoværnet eller tilbagekastes i en så lille vinkel som mulig, således at skadens omfang minimeres.

Påkørselstests i henhold til europæiske standarder

De dynamiske forhold ved en påkørsel er ofte komplekse. Korrekt bedømmelse af et autoværns funktion fås ved gennemførelse af påkørselstests. Testene gennemføres i henhold til de europæiske standarder: EN1317-1, EN1317-2 og EN1317-5, som fastlægger hvilke funktionskrav autoværnet kan overholde.

Valg af autoværn vil som udgangspunkt blive foretaget ud fra den mest gængse uheldssituation, nemlig ved påkørsel af personbil. I en række situationer kan der være grund til at vælge autoværn, som kan klare påkørsel af større køretøjer, som f.eks. ved:

  • ​høj procentdel af tunge køretøjer og høj årsdøgntrafik på strækningen
  • situationer hvor gennembrud af et autoværn med et større køretøj har særlig alvorlige konsekvenser
  • strækninger hvor uheldsstatistikken viser, at der bør vælges en højere styrkeklasse​

Eksperter inden for trafiksikkerhed

Autoværnet tilpasses 100% til den konkrete opgave. Som eksperter indenfor trafiksikkerhed rådgiver vi vores kunder i en lang række forhold om de konkrete opgaver. Rådgivningen omfatter bl.a. valg af type autoværn, om der skal etableres forstærkninger ved broer eller andre faste genstande, om sikkerhedsafstande er overholdt og om løsningen med fordel kan udføres med enkelt- eller dobbeltsidig autoværn.

Efter leverancen kvalitetskontrollerer vi autoværnet for korrekt tilspænding, den visuelle flugtlinje, sceptrenes placering i forhold til position/lod samt galvaniseringens lagtykkelse.

​Firmainformation

Dansk Autoværn A/S

CVR: 34991014

Adresseinformation

Tietgensvej 12 - 8600 Silkeborg

Pilebækvej 5 - 4632 Bjæverskov

Kontaktinformation

Telefon: +45 86 82 29 00

E-mail: info@davas.dk