Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

dk-flag   se-flag

Broautoværn og rækværk

Broautoværn etableres på broer for at sikre at køretøjer ved kollision enten opfanges og fortsætter langs rækværket eller tilbagekastes i en så lille vinkel, at der ikke er risiko for nedstyrtning. Det er samtidig vigtigt at personer i køretøjet udsættes for så lempelige påvirkninger som muligt. Brorækværk etableres for at sikre fodgængere og cyklister. Brorækværk har ikke en egentlig autoværnsfunktion og kan være sammenbygget med broautoværnet.

Broautoværn skal forud for opsætning testes og certificeres i henhold til EN 1317-1, EN 1317-2 og EN-1317-5. Undtaget herfra er Vejdirektoratets broautoværn type S100 og S20.

Fordele​

  • sikring af den underførte trafik mod nedfald af autoværnsdele
  • sikring af brokonstruktion ved påkørsel
  • skader på køretøjer begrænses
  • autoværnet genetableres hurtigt efter påkørsel
  • begrænsede vedligeholdelsesomkostninger
  • hensyntagen til autoværnets visuelle forløb, så bedst mulig æstetisk udformning opnås

Valg af styrkeklasse

Ved vejbroer bør broautoværnet og brorækværk opfylde kravene til styrkeklasse H2 med følgende undtagelse: Ved broer hvor den ønskede hastighed er 80 km/t eller derover, og hvor en gennemkørsel af broautoværnet kan være forbundet med særligt alvorlige konsekvenser, f.eks. tab af mange menneskeliv eller miljøkatastrofer, skal autoværnet opfylde kravene til styrkeklasse H4a. Sådanne forhold kan f.eks. forekomme ved krydsning hen over torve, skoler, vandbeskyttelsesområder og jernbaner.

Se vores produktvalgsskema her.

​Firmainformation

Dansk Autoværn A/S

CVR: 34991014

Adresseinformation

Tietgensvej 12 - 8600 Silkeborg

Pilebækvej 5 - 4632 Bjæverskov

Kontaktinformation

Telefon: +45 86 82 29 00

E-mail: info@davas.dk

Følg os på LinkedIn: