Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

dk-flag​  se-flag

Kapacitetsklasser

EN 1317 Kapacitetsklasser (Containment Level)

Kapacitetsklassen anger systemets förmåga at hålla tillbaka fordonet vid påkörning. Varje kapacitetsklass definieras mot bakgrund av krocktester som systemet ska kunna motstå. Ett nytt system ska testas minst två gånger. En gång med ett lätt fordon för att bestämma hur farligt räcket är att köra på och en gång med ett tyngre fordon för att bestämma den maximala energin som systemet kan motstå. Kapacitetsklasserna är klassificerade enligt påkörning med det tyngsta fordonet. ​

Utifrån resultaten av dessa krocktester beräknas alla parametrar som definierar systemets prestanda. ​

Ett system ska uppfylla en rad krav för klara krocktestet

  • Systemet ska hålla tillbaka och kasta tillbaka fordonet på ett kontrollerat sätt.
  • ​Delar av systemet får inte tränga igenom fordonskupén.
  • ​En deformering av eller inträngning i kupén som kan orsaka allvarliga skador tillåts inte.
  • ​Fordonets tyngdpunkt får inte korsa det deformerade systemets centrumlinje.
  • ​Fordonet får inte slå runt (inbegripet rulla runt på sidan) under eller efter påkörningen, men [TL1][NJ2]​är acceptabelt.
  • ​För tester som utförs med tunga fordon får maximalt 5 % av ballastens massa rivas loss eller delas vid testen innan fordonet står stilla.
  • ​Efter påkörning av väg- eller broräcken får fordonet inte korsa en linje parallellt med systemets ursprungliga centrumlinje när det kastas tillbaka. Se nedan.

Det är upp till de nationella bestämmelserna att definiera kapacitetsklasserna som ska användas i de olika situationerna enligt de kriterier (typ av trafik, hastighetsgränser, förekomst av faror m.m.) som finns.​

​OBS: Test TB11 och TB 32 är utformade för att verifiera att systemets kapacitetsklass är kompatibel med säkerheten för fordonets passagerare.

Källa: European Union Road Federation – www.erf.be 

​Nyhetsbrev

Om du vill hålla dig uppdaterad om oss, våra produkter och lösningar samt nyheter på marknaden, registrera dig då för vårt nyhetsbrev.

​Företagsinformation

DAV​N​ORDIC

VAT-nr. SE559077978001

Adressinformation

Mogölsvägen 11

555 93 Jönköping - Sverige

Kontaktinformation

Telefon: ​​+46 70 220 13 69​​

E-mail:​ info@davnordic.se