Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

dk-flag   se-flag

Ring til os på Tlf. 

86 82 29 00​

EN 1317 Styrkeniveauer (Containment Level)

​Styrkeniveauet angiver systemets evne til at tilbageholde køretøjet ved påkørsel. Hvert styrkeniveau er defineret på baggrund af påkørselstests som systemet skal kunne modstå. Et nyt system skal mindst testes to gange. En gang med et let køretøj for at fastslå hårdheden af påkørslen og en gang med et tungere køretøj for at fastslå maksimum energi, som systemet kan modstå. Styrkeklasserne er klassificerede i henhold til påkørsel med det tungeste køretøj.

Ud fra resultaterne af disse påkørselstests bliver alle parametrene som definerer systemets præstationer kalkuleret.

Et system, skal for at bestå påkørselstesten, opfylde en serie af krav

  • systemet skal tilbageholde og tilbagekaste køretøjet på en kontrolleret måde
  • dele af systemet må ikke gennemtrænge køretøjets kabine
  • deformering af, eller indtrængen i kabinen der kan forårsage alvorlige skader tillades ikke
  • køretøjets tyngdepunkt må ikke krydse centerlinjen af det deformerede system
  • køretøjet må ikke rulle rundt (herunder rulle om på siden) under eller efter påkørslen dog er ”rolling pitching and yawing” acceptabel
  • for tests udført med tunge køretøjer må maximalt 5 % af ballastens masse blive løsrevet eller blive delt ved testen indtil køretøjet står stille.
  • efter påkørsel af vej- eller broautoværn må køretøjet når det kastes tilbage ikke krydse en linje parallelt med systemets oprindelige centerlinje. Se nedenfor

​Det er op til de nationale regulativer at definere styrkeklasserne, som skal bruges i de forskellige situationer efter de kriterier (type af trafik, hastighedsgrænser, tilstedeværelse af farer mv.), der er.​

NB: Test TB11 og TB 32 er designet til at verificere at systemets styrkeniveau er kompatibelt med sikkerheden for køretøjet passagerer.

Kilde: European Union Road Federation – www.erf.be

​Firmainformation

Dansk Autoværn A/S

CVR: 34991014

Adresseinformation

Tietgensvej 12 - 8600 Silkeborg

Pilebækvej 5 - 4632 Bjæverskov

Kontaktinformation

Telefon: +45 86 82 29 00

E-mail: info@davas.dk